|   Home   |   Dieet Coach  |   Populaire Dieten  |   Eten en Bewegen  |   BMI  |   Hulpmiddeltjes  |  
Algemene voorwaarden:

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken en gebruiken van de website van dieet coach Bezoekers en gebruikers van dieetcoach gaan automatisch, volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaarden deze. Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn niet alleen van toepassing op de content en Service verleend via Short Messaging Service ( "SMS service" ), maar ook op de Service verleend via het internet, deze website, en andere uitingen betreffende de acties tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.

In het gratis welkomstbericht van de Aanbieder vindt u de URL (Uniform Resource Locator) van de Site waarop de Algemene Voorwaarden zijn te vinden. U en/of de betalingsgemachtigde gaat ermee akkoord dat voldoende mogelijkheid is geboden om de Algemene Voorwaarden te lezen en te accepteren alvorens gebruik te maken van de Service.

In het geval dat ??n of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. dieet coach zal in een dergelijk geval vervangende bepalingen opstellen, die zo veel mogelijk overeenkomen met de niet-geldig verklaarde bepalingen.

Algemene aansprakelijkheid
De Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door tekortkomingen van de Aanbieder bij de uitvoering van de overeenkomst. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor directe schade, gemaakte kosten, in het bijzonder niet voor misgelopen winst.

Afwijzing van aansprakelijkheid
De aanbieder, gelieerde bedrijven partners en leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het door u gemaakte gebruik van de service.

Persoonlijke informatie
Informatie wordt op verschillende manieren en verschillende plaatsen op de website en/of banners verzameld. Bepaalde persoonlijke informatie wordt verzameld; bijvoorbeeld als u zich aanmeldt. Bij deze aanmelding wordt naar uw e-mail adres of GSM nummer gevraagd. Persoonlijke informatie wordt niet aan derden doorgegeven als u daarvoor niet uw uitdrukkelijke instemming verleend heeft. De Aanbieder zal de toepasselijke Nederlandse regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal de Aanbieder gegevens van gebruikers aan derden verstrekken. Op elke door de Aanbieder gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing


Privacy Statement:

Dieet coach respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Dieet coach zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Klikgedrag en Cookies
Mogelijk worden op de website van dieet coach, gelieerde bedrijven, partners of leveranciers bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.